ประเภทของเหล็กเส้นที่เรารู้จัก

บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรางน้ำเหล็กแผ่น จำหน่ายสินค้าเหล็กทุกประเภท ตัวแทนจำหน่ายเหล็กทุกชนิด

        ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เหล็กในการทำงานซึ่งเหล็กเส้นเป็นที่นิยมมากในหมู่ช่าง เหล็กเส้น เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักของงานก่อสร้าง สำคัญมากในการก่อสร้าง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานก่ออิฐทั่วไป
ประเภทของเหล็กเส้น ได้แก่
    -    เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB)
    -    เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม
    มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน หรือในเสา เหล็กขนาด 12 มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในงาน เหล็กเสริมแกนในงาน หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้


เหล็กข้ออ้อย คืออะไร?
   เหล็กรูปพรรณ  เหล็กข้ออ้อยที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปกลม มีบั้ง และอาจมีครีบที่ผิว เพื่อเสริมกำลังยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนื้อคอนกรีต ทำจากเหล็กชนิดเดียวกันและด้วยกรรมวิธีเดียวกันกับเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นชนิดนี้เนื่องจากให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับเนื้อคอนกรีตได้ดีกว่า 2 แบบแรก จึงนิยมนำไปใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ


ขนาดและน้ำหนักเหล็กเส้นกลม+เหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อย


คุณสมบัติของเหล็กที่ดี มีคุณภาพ
    1. เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอกันตลอดทั้งเส้น
    2. ขนาดและน้ำหนักถูกต้อง
    3. เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล
เหล็กโลหะ อลูมิเนียม แร่ธาตุ
https://Steelmetals.brandexdirectory.com
หมวดหมู่จากเว็บไซต์ https://brandexdirectory.com/ เว็บไซต์เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *